Investeren in uw medewerkers loont
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Wanneer u investeert in welzijn, gezondheid, scholing en betrokkenheid van uw medewerkers, zorgt u voor een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit

Welkom

Welkom op de website van de functiegroep bmw van de Beroepsvereniging van Professional in Sociaal Werk (BPSW)

Als werkgever streeft u naar goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een medewerker die goed in zijn vel zit is creatief, bevlogen, een betere collega en presteert meer.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde gesprekspartner op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting(PSA)? De bedrijfsmaatschappelijk werker is de deskundige op dit gebied.

Volgens artikel 3.2 van de Arbo-wet moet de werkgever PSA voorkomen of in elk geval beperken. Dit betekent dat hij risico’s moet tegengaan op het gebied van werkdruk, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De genoemde gebieden zijn het specialisme van een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is ervaren: met het werken op individueel en organisatie niveau, met het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Hij richt zich op het versterken van de eigen kracht en regie van medewerkers en leidinggevenden, op het hanteren van PSA, het signaleren van knelpunten rondom PSA in de organisatie en het structureel verminderen van de oorzaken van PSA.

 

  • Casus 2 frontpage

  • Voorbeelden uit de praktijk

Wat is bedrijfsmaatschappelijk werk?

U weet hoe belangrijk het is dat uw medewerkers optimaal presteren en plezier hebben in hun werk. Toch kan het zomaar gebeuren dat een medewerker niet goed in zijn vel zit. Dat kan vele oorzaken hebben. Overspannen door werkstress. Een burn-out. Een arbeidsconflict. Maar ook ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of problemen thuis zorgen ervoor dat een medewerker niet optimaal functioneert. Zoiets heeft altijd gevolgen voor de sfeer op de werkvloer. Op zo’n moment kan het lonen om een bedrijfsmaatschappelijke werker in te schakelen. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht medewerkers met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting.